Vår familiehistorie

fra inn- og utland

Notater


Treff 8,051 til 8,083 av 8,083

      «Forrige «1 ... 158 159 160 161 162

 #   Notater   Linket til 
8051 V?are Falne:
F?dt: 30.07.1916
F?dested: Sandar
D?d: 28.04.1941
D?ds?arsak: Torpedert av tysk ub?at
Sted/Skip: MT Caledonia
BERG, HANS, elektriker, Sandar. F?dt 30. juli 1916 i Sande,s. av Mathias Berg, f. 1887, og Margrethe f. Gjessing, f. 1897, begge i Sande. Var elektriker p?a m/t Caledonia, og omkom da b?aten ble torpedert i Atlanterhavet 28. april 1941 p?a vei fra Arubavia Halifax til England. 
Berg, Hans (I4183)
 
8052 Var fosterbarn hos sin onkel og tante Guldbrand P?alsen og Caroline Theodora (Dora) Theodorsdatter Olsdatter, Marthea (I2152)
 
8053 Var fra Bjerknes Larsen, Ole (I1917)
 
8054 Var gift n?ar hun d?de Johannesdatter, Birthe (I10001)
 
8055 Var stamfar for den yngre slekt H?ard. (Ref. THV) Haard, Bent Kristofferson (I3221)
 
8056 Ved begravelsen 1810 var Gaute oppgitt ?a v?re 82 ?ar. Isachsen, Goute (I2883)
 
8057 Ved bygselskontrakt fra rektor Hersleb av 17. sept. 1758 overtok Christoffer som bruker av halvparten av foreldrenes g?ard. Moe, Christoffer Nilsen (I10712)
 
8058 Ved d?dsinnf?rsel i kikeboka st?ar: "gjenl. kone og 4 b?rn. Jensen, Lars (I60)
 
8059 Ved Folketelling 1900 st?ar det om Ole: Husfaderens fader; skal have levebr?d paa eiendommen. Ingen s?rskilt f?deraad. Gaar tilbords sammen
https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037064004742 
Gundersen, Ole (I50)
 
8060 Ved folketellingen 1801 p?a Sundvolden var Rolv bruker av en "liden deel af garden." Nilsen, Rolf (I9333)
 
8061 Ved innf?ring i kirkeboka for konfirmasjon sto "Attest hentet 16.1.1976" Dahl, Solveig Ida (I3025)
 
8062 Ved kommunal folketelling 31/12-1905 i ?vre Fossgt 14 st?ar oppf?rt: "Harald Julius Johnsen maler (Skrift- og ??-maler) Brooklyn. Johnsen, Harald Julius (I3354)
 
8063 Ved skiftet etter Anne Maria i 1823 utgjorde nettoformuen 1139 spd.
G?arden, som ble forpaktet av stefaren Ole Anderssen Juel, ble taksert til 1300 spd.
S?nnen, Svend Olaus Svendsen, festet bort en tomt i 1834 til Mikkel Kristensen Allum.
I 1835 solgte Svend Olaus g?arden til Kristen Kristiansen, fra ?Asenden i V?ale, for 1600 spd. og opphold til Ole Anderssen Juel. Kristiansen solgte igjen i 1843 for 2500 spd. til Christen F. Holst. 
Bentsdatter, Anne Maria (I3485)
 
8064 Ved skiftet etter f?rste kone i 1817 ble g?arden taksert til 1200 spd. Nettoformuen utgjorde 1174 spd. Ved oppbydelsesskifte i 1833 ble g?arden for takstsummen 1350 spd. utlagt til Kristoffer og hans eldste datter, hver for det halve. Nettoformue n utgjorde n?a 7981/2 spd.
I 1842 testamenterte Kristoffer sin gjenv?rende halvpart til sine to yngste d?tre. Anne Kirstine d?de barnl?s i 1844. Derved gikk en part tilbake til faren. Han skj?tet denne part i 1845 til yngste datter og svigers?nnen Tollef for 400 spd. og fik k opphold. 
Jansen, Kristoffer (I5074)
 
8065 Ved skiftet etter Inger i 1757 utgjorde nettoformuen 306 rdl.
Blant l?s?ret nevnes n?a: 9 s?lvskjeer a 11/2 rdl., 1 slagverk med tilbeh?r, verd 16 rdl.
B?ker: 1 stor bibel, 2 rdl., 1 huspostill, 1 rdl., 1 Cathechisme Sang, lort, 8 sk., Bibelske Siunge Koer, 12 sk., Si?lens Lyshave, 1/2 rdl., Moralsk Bibel, lort, 8 sk., Himmelens Hoved N?gel, 1/4 rdl. -1 Ikiste med 3 b?and om, 31/2 rdl., 1 kiste me d 5 b?and om, 5 rdl., 1 sort flanells kjole, 3 rdl., 1 kvinnesal, 11/4 rdl., 1 liten naboen bekkekvern, 2 rdl., 1 malt spisslede, 5 rdl., 1 jernskonning, 3 rdl., 1 smiested, 61/2 rdl., 1 belg, 11/2 rdl., slegger og annen smieredskap . Enkemannen bemerket at hans stebarn hadde v?rt s?a p?ast?aelige at hans egen ridesal og daglig brukende seng ble tatt med under registrering og taksering, enda det ?Cer av alminnelig bruk i bygdene at s?adant ikke skjer?D . Peder avsto, etter odelss?ksm?al, sin part av g?arden i 1757 til stes?nnen Jan for 1561/2 rdl. 
Mortensen, Peder (I5067)
 
8066 Ved skiftet etter Johannes i 1719 ble g?arden taksert til 300 rdl. Han hadde i den tid han hadde bodd p?a Haugestad reparert bygningene og f?att jordveien i god hevd. Etter sin far hadde Johannes arvet parter i Nordre Nes, S?ndre Nes og Herstad.
De ble taksert til henholdsvis 38, 100 og 61/2 rdl. Utgiftene ved begravelsen kom p?a 24 rdl. og skifteomkostningene p?a 40 rdl. Nettoformuen utgjorde 1105 rdl., en meget stor sum p?a den tid.
Av boets rikholdige l?s?re merker vi oss:
1 gammelt s?lvtaup, vekt 8 lodd, verd 4 rdl., 1 rundt s?lvstaup med den avd?des navn, 3 rdl., 16 s?lvskjeer, 241/4 rdl.,
1 stort smiested, 11 rdl., 1 bl?asebelg, 2 rdl., 1 stor skrustikke i verkstedet, 5 rdl.
S?nnen Jahn fikk denne smieredskap.

Videre nevnes: 1 kobberkjele, vekt 31/2 bpd, 91/2 rdl.,
1 kobberkjele med jern?rer, 7 rdl.,
1 kobberkjele, 6 rdl., 1 jern kakkelovn, 8 rdl., 1 urverk av jern, 2 rdl., 3 slegger, 11/2 rdl., 1 ,stor besl?att kiste med den av- d?des navn, 5 rdl., 1 flaskefor med 11 flasker, 1 rdl., 1 forgylt speil i stua, 11/2 rdl., 1 par nye bukkeskinns buk ser, 2 rdl., 1 brun vest med 3 dusin s?lv- knapper, 6 rdl., 1 kvinneslede, 11/2 rdl., 1 kvinnesal med bissel, 3 rdl. Av b?ker finner vi uvanlig mange: Fr. Secundi Bibel, 6 rdl., Gerners huspostill, 1 rdl., Kirke- og verdslige historier, 3/4 rdl. , 1 fullkommen salmebok, 1 rdl., Den bibelske Sangechor, 1/2 rdl., Chri.stiani Huus og Reisebog, 1/2 rdl., Saligheds Vandrebog, lort, 8 sk., Den Calvinske L?rdoms Urigtighed, 1/4 rdl., Chris- tendommens Gienvej, 16 sk., Fruentimmerts Contrafey, 1/ 2 rdl., Den himmelske Herredag, lort, 8 sk., 12 aandelige Betragtninger, lort, 8 sk., Guds Naades TilbydeIse, 1/2 rdl., Jomfruernes ?reskrantz, lort, 12 sk., Hovedn?gelen, 1/2 rdl., 1 Salme-, Evangeli- og Historiebog, lort, 8 sk., 1 gammel b?nnebo k, 20 sk., Den gamle norske LoV'bog etc. 1/2 rdl., Den moralske Bibel, 1/4 rdl., 1 gammel vandrebok, 12 sk., Christian Bangs Husholdning, 1/2 rdl., Syndens Speyl, 1/4 rdl., og flere.
Johannes Lougs alfabetiske dagbok nevnes i skiftet. Det vitner om at han var en ordensmann. 
Haugestad, Johannes Jahnss?n Loug (I3369)
 
8067 Vekt ved d?d: 260 lbs=ca 118 kg Kristoffersdatter, Marta Beate (I2942)
 
8068 Vidner: Hans Kristiansen, Eriksgt 7 og Hans Kristiansen Schweig.gt. 60b Familie F1464
 
8069 Vielse i NES Mini l 11, 1899-1918, kortnr. 12/17, s. 413 n r. 24:
Forlovere:
Halvor (? I ?) Braatens?ter og Sofus O. Rakeie 
Familie F333
 
8070 Vielsen ikke funnet i:
Kampen
Grefsen 
Familie F982
 
8071 Vielsesdato uleselig Familie F4504
 
8072 Viet 18/3-78 Pag 325 Familie F3799
 
8073 Viet borgerlig, innf?rt i Jacob kirke Familie F1248
 
8074 Viet Dom 23 p. Trinit

 
Familie F990
 
8075 Viet hos Byfogden Familie F4859
 
8076 Viet i Johannes kirke, Oslo Familie F1633
 
8077 Viet p?a kontoret.
?Cb?DForlovere: ?C/b?DHusmor Jenny Fronth, Frichsgt 3/5 II og strikkerske Olanda Johnsen, Jens Bjelkesgt 42 II 
Familie F135
 
8078 Vigde i NES Mini l 9, 1875-1882, kortnr. 4/6, s. 444 nr. 1 4:
Forlovere:
S?ren S. Svarthus og Halvor H. Paulsen 
Familie F348
 
8079 Vigde KLOK I 5 1916-1934 4/6 s. 105 nr. (2):
Stilling /bopel ved vielsesdato:
Fabrikkarbeider s?ndre Hillestad/tjenestepike R?nneberg i H of
Forlovere: Samuel S?rensen og S?ren Andersen
(brudgommens bror og far)
Tillysningsdag: 28 mai 1916
Bernts forrige ekteskap oppl?st 26 mai 1916
Merknad: Ikke i sl?gt 
Familie F4
 
8080 Viknaboka st?ar dette om Gotfred: ?Ci?D"Etter at Odin Svendsen kom bort overtok s?nnen Godtfred Svendsen garden, og han var bruker p?a garden ei lang rekke ?ar. Godtfred er en nevenyttig kar og en sv?rt dyktig snekker. Bl.a. har han laget flere fioliner og gitarer."
?C/i?Dhttp://norskegitarer.no/?page_id=1410 
Odinsen, Gotfred Emil (I15516)
 
8081 Virket som verkslege p?a Poppeg?arden, underbruk av Eikholt. Popp, Hartwig Friederich (I7137)
 
8082 Wilhelm hadde en tid interesser i Nordre Bergan i Hillestad. Fra 1800 var han noen ?ar eier av Delsbekk.
I 1813 kj?pte han S?ndre Fogstad og drev denne g?ard og Haugestad sammen noen ?ar.
?deg?arden av L?rdal kj?pte han i 1821.
Hans sagbruk p?a Haugestad er omtalt nedenfor. Haugestad ble forlikskommiss?r fra 1820.
I 1815, 17 og 20 var han valgmann og i 1821 varamann til Stortinget fra Jarlsberg grev- skap.
S?nnen Ole overtok Haugestad i 1836 for 2 500 spd. 
Haugestad, Wilhelm Christoffer Hansen (I3154)
 
8083 Wilson, Eau Claire County, Wisconsin, USA Christopherson, Olga (I17064)
 

      «Forrige «1 ... 158 159 160 161 162

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2020.

Redigert av Liv Ofsdal.