Vår familiehistorie

fra inn- og utland

Notater


Treff 1 til 50 av 1,881

      1 2 3 4 5 ... 38» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 (Medical):Anders druknet i Godtjernet Henriksen, Anders (I1694)
 
2 (Medical):Blichfeldtboken side 65 sier: Skutt seg selv, begravet i stillhet Blichfeldt, Abraham Von (I15040)
 
3 (Medical):Blind i 18 aar Akerholt, Anne Kirstine Larsdatter (I3046)
 
4 (Medical):Blind i flere aar ved dødsfall Hansen, Gulbrand (I663)
 
5 (Medical):Carcinoma of uterus Kristoffersdatter, Marta Beate (I2942)
 
6 (Medical):Da han skulde gaae hiem om aftenen traadte han feil på en sten ved Quernhuuset, faldt ned imellem di nederste Steene i vanddraget og slog sig ihjel Olsen, Peder (I9154)
 
7 (Medical):Det fortelles at han falt ned fra taket og døde. Sørensen, Bernt Edvard (I10)
 
8 (Medical):Dr. Arnljot Rasch, Strande, skulde den 23. November 1944 paa Sygebesøg i Thyborøn. Det var om Natten, og Vejret var haardt med Regntykning. Lige ved Thyborøn blev han skudt ned af Vagtposten. Ingen fik Oplysning om Grunden til, at den gamle Læge, der daglig passerede Vejspærren og var kendt of Posterne, var blevet skudt.
 
Rasch, Arnljot Constantius Victor (I11668)
 
9 (Medical):Druknet i en brønn Gulbrandsdatter, Elen Berthea (I2298)
 
10 (Medical):Druknet i gårdsdammen på Våle Prestegård Olsen, Edvard (I10119)
 
11 (Medical):Drukning på Nordmarken Andersen, Albert (I1611)
 
12 (Medical):Døde 5 uker gml. Persen, Ole (I1776)
 
13 (Medical):Døde når sønnen ble født.
Hun hadde diabetes 
Bjørnvall, Judith Eleanor (I11949)
 
14 (Medical):Døde på reise til Amsterdam Frost, Ernst Hans Andreas (I15092)
 
15 (Medical):Dødsårsak vanskelig å tyde Kviler, Guston Gabrielsen (I1193)
 
16 (Medical):Felte et tre på seg Olsen, Morten (I1769)
 
17 (Medical):Forliste Blichfeldt, Knud Nicolay (I15905)
 
18 (Medical):Forliste med barken Fraciska på vei fra London til Kristiania med koks. Bjørnvall, Johan Mauritz (I13794)
 
19 (Medical):Forliste med M/T Pan Europe Blichfeldt, Amandus Emil (I16329)
 
20 (Medical):Frosset ihjel på en myr Olsen, Anders (I1735)
 
21 (Medical):Han ble lam etter et fall i Usa Sørensen, Bernhard Ideus (I7663)
 
22 (Medical):Han er noget under Middelstørrelse forresten Af alminnelig Bygning. Hans Ærnæring ret god. Haaret lyst, ??-ordentligt for?? Ansigtet graalytgustent med nogen Capellærinjection i kindene.
Huden af alminneligTemperatur, tør. Han er ama?? Paa begge Øine. Han kan ikke gaae eller staae uden at støttes under Armene. Talen utydelig og tildels noget vanskelig. Urin og Exrementer afgaar involuntært. Sensibiliteten overalt forminsket især paa Underexstremitetene. I nakken ??merke efter et ?? og i begge Tindinger. Ar efter moxer. Hans apetit er god. Puls liden?? Blev 100. Han er aldeles forvirret, kan ingensom helst forklaring give, for??inden for sig blir meget uforstaaeligt dels aldeles uartikulert. Han synes fuldstænig desorienteret.
Efterat Pasienten I nogen Tid havde lidt av en Øiensygdom sandsynligvis Amblyopi, indlagdes han for omtrent 2 aar siden i Rigshospitalet, hvorfra han efter ½ Aars forløb overflyttedes til det chroniske Sygehus, hvor han for blev ½ Aar. Under Behandlingen forværredes Tilfældende stadig og da han for 1 Aar siden Udskrives kunde han efter konens forklaring ikke længer skille lys fra mørke. Hun beretter at han i afvigte Foraar begynte at blive hukommelsessløv. Til samme Tid infandt sig Vanskelighed med Talen, hans Gange Blev vaklende og usikker og der indtraadte oftere krampagtige Trækninger i høire arm. Hans Tale begyndte at blive usammenhengende og forvirret, hans opførsel mer uforståelig. Der indtrådte Delirier med ambitiøs character. Han skulde foretage Spe?? Gjøre Store Indkøb og deslige. De anførte Tilfælder tage ut over sommeren til ifjor, ere de paralytiske Phenomener Mer og mer framtraadte. Navnlig?? Har han i de 3 sidste maaneder ei kundet gaae uden at understøttes af Andre. For 3 Maaneder siden blev han også urenslig, lod urin og exrementer gaa i Sengen. For 1 Maaned siden blev han søvnløs, urolig, støiende. Paralysen tiltog stadig, hans Tale mer usammenhængende og forstyrret. I de sidste 14 Dage har han næsten aldeles ikke sovet. Hans appetit har under hele Sygdommens løb været god.
20/11 . Appetiten tager af. For resten status som før.
1/12 Han bliver mer og mer kraftløs, sidter Med Vanskelighed. Decemberus ?? paa ??. Appl. ??
2/12 Død om morgenen.
Section 54 timer efter Døden. 
Johnsen, Nils (I62)
 
23 (Medical):Han hadde fallesyke Gulliksen, Truls (I8572)
 
24 (Medical):han laae syg af en omgaaende Forraadneses-Feber, i Vildelse gik han ud i den kolde Luft, blev forkiølet og døde Dagen efter Arnesen, Gudmund (I11535)
 
25 (Medical):Han omkom på sjøen umder fiske sammen med faren Odin
 
Odinsen, Ottar Lind (I15513)
 
26 (Medical):Han omkom på sjøen umder fiske sammen med sønnen Ottar Svendsen, Odin Rikardinus (I10097)
 
27 (Medical):Hekseprosessene i 1625
Fra 1625 finnes det et uhyrlig rettsdokument fra Elverum: Saken mot Ingeborg Økset der hun til slutt ble dømt til å brennes på bålet for trolldom og hekseri. Men i samme sak får vi også høre at hennes sønn og søster hadde lidd samme forferdelige skjebne før henne.

Retten kom så sammen igjen 19. mai 1625. Ingen av de tolvoppnevnte kvinnene Sigrid Strand, Gjertrud Strand, Anne Grundset, Åse Gårder, Anne Skulstad, Anne
Opsal, Gro Lillehov, Oulo Løken, Tora Østerhaug og Bodil Skjefstad - var villige til å avlegge eden sammen med Ingeborg. Tvertimot framhevet de at de alltid hadde hørt at hun var beryktet for trolldom, og at dette var vel kjent i menigheten i Elverum. Selv om Ingeborg nektet all skyld var ikke fogdens fullmektig sen om å føre dommen til protokolls: Den tiltalte skulle brennes på bålet. 
Knutsdatter, Ingeborg (I6307)
 
28 (Medical):http://www.aa-arkivet.no/Publikasjoner/beri-beri.htm Bastiansen, Oluf Andreas (I11314)
 
29 (Medical):Hugget seg i magen Arnesdatter, Sigri (I2387)
 
30 (Medical):I FT 1914 for Oslo står Erhverv og livsstilling på Margit "sykelig". Jensen, Margit Eugenie (I4531)
 
31 (Medical):Laurits falt ned i en dokk i Cardiff og druknet Hansen, Laurits Anton (I5489)
 
32 (Medical):Merknad: Fandtes død ute på marken på vei til meieriet Spangelo, Henrik Olsen (I8336)
 
33 (Medical):Nils var sjukelig, hans 3 yngre brødre Hans, Gudmund og Arne sto for gardsdrifta. Arnesen, Niels (I9028)
 
34 (Medical):Overkjørt av hurtigtoget ved Årnes stasjon Joelsen, Martin (I904)
 
35 (Medical):Peder var blitt dømt til å brennes på bålet 12. januar 1625 i Elverum. Anklagen mot ham må ha vært spesielt alvorlig i myndighetenes øyne, ettersom det ikke var så vanlig å dømme menn på denne måten. En manns liv ble ansett for å ha større verdi. Og skulle de først straffes på denne måten, ble de ofte behandlet mer «humant» ved at de ble halshogd før de ble brent. Tanken bak bålbrenningen var at ilden hadde rensende effekt slik at sjelen ble berget for himmelriket.
Noe av det Peder Lassesen ble dømt for, ble gjentatt i saken mot hans mor. Det går forøvrig fram at han hadde blitt torturert flere ganger.
En gang skulle han ha kommet over sin mor julenatta da hun sto og kjernet smør, og siden hadde hun alltid vært ond mot ham. En annen gang hadde de påskeaften sammen ridd til Gitvola, hun på en geit og han på ei purke, etter at ridedyra først var innsmurt med trollsalve som Ingeborg var i besittelse av. Oppfatningen var den at det var spesielt på jule- og påskeaften at heksene var ute for å øve sine kunster. Samtidig får en her vite at det var Gitvola som var det lokale Bloksberg.
Videre skulle Peder Lassesen etter råd fra mor si ha drevet med heksekunster på Bånerud for at Peder Bånerud skulle få ødelagt ølbryggen sin. 
Lassesen, Peder (I8845)
 
36 (Medical):Se tilknyttede kilder... Johnsen, Julie Caroline Marie (I31)
 
37 (Medical):Se tilknyttede kilder... Bernhardsdatter, Helle Marie (I66)
 
38 (Medical):Se tilknyttede kilder... Guneriussen, Adolf (I92)
 
39 (Medical):Se tilknyttede kilder... Helgesen, Helge (I9877)
 
40 (Medical):Se tilknyttede kilder... Christiansdatter, Alette Laura (I11751)
 
41 (Medical):Se tilknyttede kilder... Blichfeldt, Peter Andreas (I15904)
 
42 (Medical):Skudt sig grund aldeles ubekjendt Andersen, Gustav Adolf (I10439)
 
43 (Medical):Ulykkestilfælde. Fald fra slæden under hjemreise fra Byen Halvorsen, Jørgen (I6617)
 
44 (Medical):Underskrevet av Dr. Bøgh Bruun, Johanne Fredrikke Andreasdatter (I10317)
 
45 (Medical):Vanfør Olsen, Svend (I660)
 
46 (Medical):Vanfør og svak Trulsdatter, Kirsten (I8419)
 
47 (Medical):Var invalid og gikk med krykker von Ahnen, Jørgen Kristian (I5329)
 
48 (Medical):Ved folketelling 03.12.2014: Paa grund af alderdom næsten blind. Eier stedet, men hendes søn bruger det for hende og fører tilsyn med hende. Andreasdatter, Johanne Petronelle (I2767)
 
49 (Medical):«b»Spanskesyken: «/b»https://tidsskriftet.no/2001/12/medisinsk-historie/spanskesyken-i-norge-1918-19
Spanskesyken var en influensaepidemi som herjet over hele verden i 1918 – 19, og tok livet av 50 – 100 millioner mennesker.
I de siste årene har det skjedd mye vedrørende forskningen på spanskesyken: Svenn-Erik Mamelund har skrevet en hovedfagsoppgave i samfunnsgeografi om spredningsmønsteret for spanskesyken i Norge basert på trykte medisinalberetninger samlet i Det Civile Medisinalvesen 1922, 1923
"I slutten av desember 1918 og begynnelsen av 1919 blusset det opp en tredje influensabølge, som kulminerte i mars 1919 for landet som helhet. Denne vinterepidemien opptrådte spredt og sporadisk, gjerne på de mest avsidesliggende gårder og grender, og tilsynelatende uten bestemt spredningsmønster og rekkefølge," skriver Mamelund 
Blichfeldt, Sveinung (I2928)
 
50 (Research): Se også: Skogerboken, s. 303.
 
Engebretsen, Magna Petronelle Regine (I6682)
 

      1 2 3 4 5 ... 38» Neste»

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2021.

Redigert av Liv Ofsdal.