Vår familiehistorie

fra inn- og utland

Notater


Treff 201 til 250 av 6,281

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 126» Neste»

 #   Notater   Linket til 
201 Botne Bygdebok side 761:
Lars Johan fikk skjøte på sine brødres parter i gården i 1900. Lars J. Kalager var medlem av forstanderskapet i Botne Sparebank fra 1902. I 1924 ble gården overtatt av sønnen Nils Larsen Kalager. 
Kalager, Lars Johan Nilsen (I5346)
 
202 Botne Bygdebok, b. 2, s. 744:

Han var gårdbruker på Stufsrød 1804 - 1832, etter sin far Ole Jørgensen Holst. Han fikk skjøte på gården i 1804 av sine medarvinger for 1480 rdl. Holst eide Hvittingsrød i 1824 - 1827. I 1824 solgte han et stykke jord av Stufsrød til Abraham Olse n Strand for 700 spd, se Lille Stufsrød. Samme år kjøpte kjøpte Holst Stufsrød sag for 220 spd.

I 1832 solgte Holst gården til Erik Olsen Bergan for 2150 spd. og flyttet til Hesthammer i Hof.

Hof Bygdebok, b. 1, Første del, s. 203/204:
Ved skiftet etter Gunhild Christiane i 1837 ble bruket (Hesthammer) taksert til 1250 spd. Nettoformuen utgjorde 2491/2 spd.
To parter ble solgt fra i 1843-44. Hans J. Holst kjøpte en part (bruks nr. 9) med bygninger av Ole K.ittilsen i 1849 for 600 spd.
I 1862 overlot Holst eiendommen med løsøre til sønnen WilheIm Christoffer for 1505 spd.
Ved skiftet etter Holst i 1864 ble arvesummen 1552 spd. 
Holst, Hans Jørgen Olsen (I3002)
 
203 Botne Bygdebok, s. 743:

Ole Jørgensen Holst var lensmann fra 1775 - 1801. Han lånte 300 rdl. i 1776 av lensmann Timand Rogstad. I 1781 ble det under Stufsrød, Odderød og Hvittingsrød liggende sagbruk solgt til kjøpmann Hans Jørgen Blom i Holmestrand for 360 rdl.

Ved skiftet etter Ole Jørgensen Holst i 1803 ble gården taksert til 1600 rdl. Nettoformuen utgjorde 2143½ rdl. Blandt løsøre nevnes 2 sølv spiseskjeer med årstallet 1730, verd 2 rdl. 3 ort. Det sies at skogen på Stufsrød var av "meget ringe betydn ing". Bygningene var forfalne. 
Holst, Ole Jørgensen (I2995)
 
204 Brto ca 84 rd., Boet er fallit. Heri Medregnet Jord: pl. Trøgsle 1 skind taksert for 70 rd. Rasmussen, Anders (I10989)
 
205 Brudens 1. mand afgaaet ved døden. Skifteattest af 20.1.1902 Helgesdatter, Hanna Martine (I12041)
 
206 Bruk 4 Evensdatter, Andrine Matilde (I6611)
 
207 Bruk nr. 8 Paalsdatter, Anne Kristine (I7050)
 
208 Bruker etternavnet Tonberg Jensen, Oscar (I4640)
 
209 Burial:
Arlington National Cemetery, Arlington, Arlington County, Virginia, USA
Plot: Section 67 Site 15
Find A Grave Memorial# 119942209
 
Thorstensen, Kjell (I3398)
 
210 Bygdebok for Hole Bind 4 s 162 sier:
Anders Andersen Evjua, leverte i 1777 og 1779 trekøl
til Bærums jernverk fra egen mile på Krokskogen. I 1779 leverte
han 51,8 m3 trekøl fra en mile som lå i nærheten av Kleivstua. I
1783 hadde han flyttet til Sundvollen. 
Andersen, Anders (I10281)
 
211 Bygdebok for Hole, bind 4 s 917 under gården søndre Gomnæs sier:
I 1699 utstyrte gårdens brukere en soldat, Rasmus Andersen Trøgsle (40),
sammen med brukerne på Averøya, Berg, Røsholmen, Sonerud, Bili
og Koksrud. 
Andersen, Rasmus (I10994)
 
212 Bygdeboka sier død 1885, men dette kan neppe stemme. Jeg antar at dødsåret vra 1785. Torkilsen, Gunder (I9161)
 
213 Bygdebøk Sem og Slagen under Åsmundrød sier:
http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/gaardshistorie2/145.html

Jacob Zacharias Ambjørnsen, 1827-1860, skipper og reder. Hans svigermor, Maren Holst, fikk ophold på gården fra 1828. Hun døde her 1839, 84 år. I 1833 kjøpte Ambjørnsen Klosterteigen under Røren av Nicolay Lindahl Walløe for 200 spd. (se ovenfor). F. 1791 på Grøtterød, Nøtterøy (L. Berg, Nøtterø, s. 531 og 524), d. 1860. Gift: 1. 1822 m. Grethe Dorthea Holst, f. 1794 på Stufsrød i Hildestad, d. 1827 (datter av lensmann Ole Jørgensen Holst i Botne (d. 1801) og hustru Maren Hansdatter. Deres sønn Hans Daniel Holst bodde en tid på Røren). 2. m. Maren Christiansen, f. Holst, f. ca. 1799 i Holmestrand, d. 1876. Seks barn (3 og 3) : 1. Otto, f. ca. 1822, kjøpmann i Drammen. 2. Wilhelm Martin, f. 1823 i Drammen, kjøpmann s.st., d. 1899 i Fredrikstad; ektet 1855 Catharina Caroline Bull, f. 1824 i Melsomvik, d. s.st. 1890; datter av skibskaptein og reder Marcus Bull og hustru Marthe Carine Steen. 3. Ovidia Marie, d. 1842, 18 år. 4. Jacob Zacharias, f. 1829, d. 1849. 5. Maren Karine, f. 1831, ektet 1857 kjøpmann Carl Herman Hovbrender i Tønsberg. 6. Peter Gerhard, f. 1832, se nedenfor. – Ved samfrendeskifte efter Grethe Dorthea i 1828 utgjorde formuen 656 spd. I 1862 blev gården overtatt av sønnen Peter Gerhard for 
Ambjørnsen, Jakob Zacharias (I3019)
 
214 Carl Magnus ble født utenfor ekteskap, og foreldrene giftet seg aldri. Vitner ved hjemmedåpen på sykehuset var pleierne Mad. Pedersen og Anne Marie Nielsdatter

«b»Faddere: «/b»konen Dorthe Marie Bruun, pigen Birthe Marie Bruun, muursvend Christian Bruun og bogbindersvend Johan Borch. 
Hansen, Carl Magnus (I13594)
 
215 Causionister: Tosten Jonsen og Christopher Hansen? Familie F3625
 
216 Causjonister: Tosten Lohren? og Mathias Gulbrandsen Familie F3725
 
217 Caut. Mænd: Peder Piaacha? og Truls? Abrahamsen. Familie F3982
 
218 Caut. Nils Andersen Moe, Christopher Moe Familie F3689
 
219 Caut: Ole Holst og ?? Familie F1033
 
220 Caut: Syver Bækkelauget og Lars Olsen Familie F6228
 
221 cautionister var Haagen Tangen og John Laarvig Familie F5395
 
222 Cautionister: Jørgen og Christopher Moe.
 
Familie F3547
 
223 Cautionister: Niels Jørgensen og Niels Pedersen Moe Familie F3544
 
224 Census 1920 http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=1920usfedcen&indiv=try&h=45310997

Census 1910: http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=1910USCenIndex&indiv=try&h=152134308 
Familie F6145
 
225 Christ Christopherson
DALLAS (Special) — Christ Christopherson, 79, died Sunday at the home of his son in the Town of Red Cedar, Dunn County.

Services were held today at 1:30 p.m. in the Pine Creek Lutheran Church, the Rev. K. S. Mickelson officiating. Burial was in the church cemetery.

Surviving are four sons, Edward, Downing, Kenneth and Paul, both of Eau Claire, and Philip, Rt. 2, Menomonie; four daughters, Mrs. Wesley Mickelson, Tomah, Mrs. Daniel Kahl, Bloomer, Mrs. DeWayne 0'Flanagan, New Richmond, and Mrs. Carston Dahl, Colfax, four brothers, Henry, Dallas, Oscar, Milwaukee, Helmer and Clarence, Ridgeland; two sisters, Mrs. Herman Lundeen, Minneapolis, and Mrs. George Balsoma, New York City; 33 grandchildren and four great-grandchildren.

Daily Telegram | Eau Claire, Wisconsin | Wednesday, July 12, 1967 
Christopherson, Christ (I17058)
 
226 Christen lånte 35 rdl. av Halvor Anderssen Nau og 57 rdl av stefaren Jakob Jakobseb Hulebak.
Han flyttet hit fra Mosåsen.
13. mai 1741 felte Christen en voksen bjørn.
Han solgte gården i 1759 til L. Amundsen for 400 rdl. og flytett til Sperre i Undrumsdal. 
Bugge, Christen Olsen (I5125)
 
227 Christian var født utenfor ekteskap.
Faddere: Olea Olsdatter Sundvolden, Anne Sundvolden, Karen Marie Sundvolden, Olene Rørvigen, Christian Ødegarden?
 
Nilsen, Christian (I10140)
 
228 Christian var Hjemmedøpt. Han døde før han fikk bekreftet dåpen i kirken. Poulsen, Christian (I9625)
 
229 Christine har finneslekt: Soikkainen, Purainen, Kavalainen og Nikarainen Hansdatter, Christine (I17)
 
230 Christoffer Johannessen Loug flyttet til Nordre Nes i Hof. Han fikk skjøte på en større part av Nordre Nes i 1740 av sine medarvinger for 701/2 rdl. Christoffer Loug solgte sin part i Nordre Nes i 1744 til brorsønnen Johannes Jahnsen Loug på Grett eberg (se Haugestad) for 220 rdl., og flyttet til Søndre Nes.

Han lånte 200 rdl. av Mads Klein.

Ved skiftet etter Christoffer i 1748 utgjorde nettoformuen 235 rdl.
Blant løsøret nevnes: 1 krus med sølvlokk, verd 51/2 rdl., 4 sølvskjeer, 1 sølv skospenne, vel 6 dusin sølvknapper.
Bøker: Jonas Rasmussens kirkehistorie, 3/4 rdl., 10 diverse gamle bøker, 11/4 rdl.
1 kobberkjele, 51/2 rdl., 1 malmmorter, 1 rdl., 1 malt roskap, 11/2 rdl., 1 gammel kleskjole, 2 rdl., 1 kleslue, kantet med fórverk, 1 ort, 16 sk., 2 klesvester, 23/4 rdl., 5 skinnfeller, 11/4 rdl., 1 mannssal,2 rdl., 1 kirkeslede, 4 rdl., 1 skrus tikke, 31/2 rdl.,
1 gammel plog, 2 ort, 8 sk., 1 fiske- pram, 11/4 rdl., fiskegarn. 
Loug, Christoffer Johannesen (I5025)
 
231 Christoffer lånte 1040 spd. av boet etter Ole Olsen Rønneberg,som etter forlik, skulle betales tilbake i 1830.
Hof bygdebok Bind 1, første del, s. 205:
Det ser ut til at Christoffer Pauli måtte avstå sin halvpart av gården til broren Daniel etter rettsforlik av 1827.
Christoffer skjøtet parten i 1829 til Daniel for 1600 spd. Denne lånte s. å. 600 spd. av kjøpmann Fredrik Kiøsterud i Drammen. Panthaveren het senere madame Hanna Dahl.
Av broren Peder lånte Daniel 500 spd. i 1830.
Hanna Dahl forlangte auksjon over bruket. Dette kjøpte Peder Nilsen Holst for pantegjelden 100 spd. (skjøte 1834).
Han lånte s.å. 300 spd. av Norges Bank. Peder Holst solgte denne eiendom i 1839 for 12100 spd. til Kristoffer Olsen. 
Holst, Christoffer Pauli Hammer Nilsen (I3548)
 
232 Copuleret efter Kongel. Bevilling Familie F3776
 
233 d 21de October Frogner
Ole Erichsen og Gunhil Madsdr: Kielstads Pigebarn Goro Johanne, f?dt den
10de hujus. Test: Birte Carine H?g, Aase Trulsdtr. Linn?s, Ole Olsen
Kielstad, Hans Aagesen Sandager. 
Kjelstad, Goro Johanne Olsdatter (I14176)
 
234 Danmark Bruun, Hans Jensen (I6311)
 
235 Danmark Krog, Christian (I6325)
 
236 Danmark Blichfeld, Cæsilie Pedersdatter (I6315)
 
237 Danmark Bruun, Hans Jensen (I6311)
 
238 Danmark Jensen, Christen (I4637)
 
239 Danmark Engelstrup, Oluf Madsen (I3192)
 
240 Danmark Bjørløw, Oluf Larssøn (I3190)
 
241 Dansk forum:
http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?action=printpage;topic=41545.0 
Svanholm, Ludvig Theodor Christiansen (I4208)
 
242 Dato for dåp fra Kirkeboka: Søndag 6. agelina 1793 (Sto oppført før fastelavenssøndag)
Faddere: Eli Christensdatter ibid, Cornelius Davidsen Bønsnes, Ole Andersen Lehne, Torger Hansen ibid, Isach Hansen ibid, ?? ibid 
Gabrielsdatter, Sara (I9534)
 
243 Dato: Dom 14 p Trinit 1765
«b»Faddere:«/b» Torkild Levorsen, Joen? Gundersen, Torsten Olsen, Kristi Knudsdatter og Rønnou Gunnersdatter. 
Goutesen, Joen (I9427)
 
244 Datoen for dåp i KB sier 2. jan 1886, som jeg har endra til 1887, denne merkanden står i den digitaliserte kirkeboken:
E: Årstallet på dåpsdatoen er understreket i kirkeboken og er antagelig feil. 
Olsdatter, Mathilde (I8646)
 
245 Datter av den første prest ved Vor Frue Kirke i Århus etter reformasjonen, Niels Jacobsen. Nielsdatter, Eva (I6296)
 
246 Datter av Hans Knudsen, sogneprest til Besser og Onsbjerg, og prost i Samsø herred. Hansdatter, Karen (I6319)
 
247 Datter av skipsreder Woxholdt i Eide Olsdatter, Margrethe (I3470)
 
248 Datter av skredder Torger Svendsen på Løise Svendsen (I7461)
 
249 De ble, etter kgl. bevilling, vigd hjemme i huset på Re. Familie F1778
 
250 De bodde på Fjellbubraaten i Eidskog, Hedmark.
Følgende står skrevet om Fjellbubraaten i Eidskog Bygdebok:
Fjellbubråten var et lite heim som lå like i nærheten av Fj ellbu. I 1863 var det 3 mål dyrket og 8 mål naturlig eng.
Dyreholdet i 1865 var 2 kuer og 3 sauer. Utsæden var ¼ tn . bygg og 3 tn. poteter.
I 1875 var dyreholdet 2 kuer, i kalv og 8 sauer. Utsæden va r 3/8 tn. bygg, 4 tn. poteter mens 1/8 mål ble brukt til ro tfrukter.
Plassen ble fraflyttet ved århundreskiftet 1899/1900. 
Arnesen, Syver (I18)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 126» Neste»

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2021.

Redigert av Liv Ofsdal.