Warning: Undefined array key "session_language" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/begin.php on line 27 Warning: Undefined array key "session_charset" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/begin.php on line 28 Warning: Undefined array key "tnglang_customers0c8lofsdalnethttpdwww" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/getlang.php on line 13 Warning: Undefined variable $lang in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/getlang.php on line 19 Warning: Undefined variable $nologin in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/tng_begin.php on line 14 Warning: Undefined array key "currentuser" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/checklogin.php on line 4 Warning: Undefined array key "currentuserdesc" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/checklogin.php on line 5 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/begin.php:27) in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/genlib.php on line 62 Notater: Min digitale verden

Vår familiehistorie

fra inn- og utland

Notater


Treff 8,101 til 8,114 av 8,114

Warning: Undefined variable $curpage in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/globallib.php on line 567 Warning: Undefined array key "firstpage" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/globallib.php on line 571 Warning: Undefined variable $pagenav in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/globallib.php on line 579 Warning: Undefined variable $lastlink in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/globallib.php on line 587 Warning: Undefined variable $nextlink in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/globallib.php on line 587
      «Forrige «1 ... 159 160 161 162 163

Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130 Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130 Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130 Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130 Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130 Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130 Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130 Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130 Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130 Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130 Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130 Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130 Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130 Warning: Undefined array key "secret" in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/browsenotes.php on line 130
 #   Notater   Linket til 
8101 «u»Bordføring (Sørger for at trematerialer ble bragt fra selger til kjøper, mot betaling)«/u»
Som flere av sine forgjengere på gården Gjesvold drev Hans Hansen Gjesvold d.y. med bordføring. 10. juli 1848 finnes han i
regnskapsbøkene til fløtningsinspektør Ole Moe. Da tjente han 3 spesidaler 20 skilling som han "tilkommer efter Acord for paa egen
Kost at opfylde til Hungerholtlandet:
20 tylfter Hoon fra Svangstrand
30 tylfter do. fra Holmen
13 tylfter 4 stokker Hoon og bord fra Horn i Lier
= tilsammen 63 tylfter
* fra Mo-bibelen II s 151 
Hansen, Hans (I13063)
 
8102 «u»Dette fikk jeg fra Synnøve Molander:«/u»

p 49 Härene Mellomgården Soldat no 1085 Andreas Mathiasson Lydig födet 5/6 1831 i Sköfde inflyttet fra pag 21 gm Maja Stina Johansdr f 121/6 1835 i sognet
barn:
Johna Gustaf f 21/10 1853 do flyttet till Norra Amerika 2/6 1872 konf 1869,
Matilda konf födt 15/12 1857 do,
August 1/4 1860 do död 18/3 1864,
Johannes 1/7 1863 (?) do,
Svante f 27/8 1865 do,
Augusta f 6/5 1869 do,
Amanda f20/9 1872 do,
Alfrida Charltotta 7/5 1876 Härene
(GID 1948.11.38700) S. Härene AI.8 1861-1877

Aktnummer: VD-00-1085-1849, Lydig, Andreas [Mathiasson]
Född: 1831-05-06
Regemente:
Kompani: KULLINGS
Socken: Södra Härene
Rote: Härene

«u»Susann Sännfjell sier:
«/u»
LivO, Hela familjen flyttar till Amerika
Augusta är döpt samma dag som hon föds dvs 6 maj, faddrar LivO, Johan Fält och Christina Svensdotter från Ormö.
Jag läser i Husförhörslängden AI:9 1878-1895, sida 67:
Att fadern lämnar Härene Mellomgård 31 okt 1882. Dottern Mathilda år 1881, Sonen August 16 april 1880, och resterande familj den 16 mars 1883
LivO, hustru maja Stina och barnen Svante, Augusta, Amanda, Alfrida åker det datum jag skrev, de har flyttbetyg nummer 1,2,3,4,5. Enligt Utflyttningslängden B:1
Fd Soldaten Andreas Mattson Lydig lämnar Sverige 31 okt 1882 med flyttbetyg 26.
Pigan Mathilda Andersdotter Lydig åker till Amerika den 20 okt 1881 med flyttbetyg 30.
Soldatson Aug Lydig åker till N Amerika den 16 april 1880 med flyttbetyg 11
 
Lydig, Andreas Mathiasson (I8747)
 
8103 «u»Eidanger bygdebok b.1 s 222 sier:«/u»
I 1771 utstedte Lucas Andersen en obligasjon mot pant i sitt hus på Skjelvikseiet og spesifisert løsøre. Lucas var gift med Ingeborg Larsdatter som døde 50 år gammel i 1785. Ved skifte etter henne ble det registrert midler for riksdaler 33-2-22. Gjelden utgjorde 49-3-12. Arvinger var enkemannen, Lucas, og en ugift søster av Ingeborg; Inger Larsdatter bosatt i Porsgrunn.

«u»Ekstraskatten for Eidanger 1762:
«/u»http://home.online.no/~el-helg/index.htm«u» «/u»
Husmenn og Inderster under Ørestved:
Plassens navn: Versvigen
Huusmend/inderster: 1. Simen Johansen og kone paa Versvigen 2. Lucas Andersen og kone
 
Andersen, Lucas (I6291)
 
8104 «u»Eidanger bygdebok b.1 s 222 sier:«/u»
I 1771 utstedte Lucas Andersen en obligasjon mot pant i sitt hus på Skjelvikseiet og spesifisert løsøre. Lucas var gift med Ingeborg Larsdatter som døde 50 år gammel i 1785. Ved skifte etter henne ble det registrert midler for riksdaler 33-2-22. Gjelden utgjorde 49-3-12. Arvinger var enkemannen, Lucas, og en ugift søster av Ingeborg; Inger Larsdatter bosatt i Porsgrunn. 
Larsdatter, Ingeborg (I11092)
 
8105 «u»Fra Hringariki nr2/2007 s38-40 artikkel av Sten Høyendahl.«/u»

Fellberederen Johan Nicolai Locke fikk i 1736 borgerskap i Christiania. i 1746 gikk han konkurs og flyttet til Ringerike, der han lånte penger og kjøpte Østre Hamnor i Hole. Tingbøkene viser at han hele tiden hadde sine kreditorer pustende i nakken. I 1757 avhendet han gården og slo seg ned på Bekkelaget i Østre Aker.

I gårdshistorien for Hole er det antatt at Johan Nicolais hustru var en kvinne fra Hjelle på Ask, men det stemmer ikke. Han ble i 1748 gift i Norderhov med Anne Henriksdatter fra Pjåka på Tyristrand. På farssiden var Anne av finneslekt. Hennes farmors far, Henrik finne på Sørum i Heradsbygda, ble i 1661 slått i hjel av to karer fra Modum.

Johan Nicolai Locke var født rundt 1701, og kom etter alt å dømme fra Tyskland i ung alder. Vi møter ham første gang i 1725 i Aker da han giftet seg med Margrete Olsdatter Heldt, datter av Oluf Carlsen fra Christiania. Hun hadde første gang vært gift med Svend Asbjørnsen Taabel. Johan Nicolai var da svenn hos fellberederen Johan Valentin Silgens i Christiaqnia, og kort etter begynte han selv som fellbereder i Moss.

Fellerederne utførte semsking av skinn, og hadde egne laug. I Christiania var det mange av dem, og i hovedsak ser de ut til å ha hatt tysk opphav.

Det gikk ikke så bra for Johan Nicolai i Moss, og han ble stadig trukket for retten for ikke å ha overholdt sine gjeldsforpliktelser. I 1735 gikk det helt galt. Hans gamle mester Johan Valentin Silgens avgikk ved døden, og Johan Nicolai reiste inn til Christiaania på dødsboauksjonen og kjøpte et stort antall skinn og noe løsøre for 71 riksdaler. Dette førte til et økonomisk krakk for ham, da han ikke greide å gjøre opp for seg.

Året etter fikk Johan Nicolai Borgerbrev i Christiania, og slo seg ned ved Akerselva, i huset ved det nordvestre hjørnet av Vaterlands bro. Han fikk seg fellberederstampe på Sollerud ved Lysaker, og i 1743 får vi vite at søsteren Anna Marta Fredriksdatter Locke bodde i hans hus.

Heller ikke i Christiania gikk virksomheten slik den skulle. Kreditorene var aggressive, og han måtte avvikle i 1746. Hans hustru Margrethe døde samme år. Skiftet etter henne er datert 27. desember 1746, og det framgår at Johan Nicolai sammen med døtrene Anne Juliana og Margrete Marie var flyttet til Ringerike. Søsteren Anna Marta hadde samme år inngått ekteskap med skomaker Jørgen Jensen Bruun i Christiania. Hun døde i 1756, 41 år gammel. I likhet med broren hadde hun barn ved navn Johan Frederik og Anne Juliana - oppkalt etter deres foreldre?

Allerede 15. april 1746 hadde sersjant Bastian Nilsen Helmen, sønn av den tidligere eieren Nils Guttormsen, solgt sitt odels- og fastegods i Østre Hamnor til JOhan Nicolai for 160 riksdaler. Johan Nicolai fikk snart problemer med betalingsevnen, og ble allerede året etter dratt for retten av Bastian. I tillegg slet han med gamle og nye kreditorer, og ble stadig innstevnet for gjeld. Hans taktikk var å unnlate og møte på tinget slik at sakene måtte utsettes, men det førte bare til fellende dommer på et senere tidspunkt, avsagt i hans fravær. Han ble stadig titulert som fellbereder, men ikke noe tyder på at han fortsatte denne virksomheten i Hole.

I juni 1748 ingikk Johan Nicolai ekteskap med den langt yngre Anne Henriksdatter fra Tyristrand, og det første barnet, datteren Margrete, kom bare en måned etter bryllupet. Anne var født i 1719 på Hollerud, og foreldrene var Henrik Johansen og Ingeborg Taraldsdatter som åretter kom til Pjåka. Henrik Johansen døde i 1738,. Annes arvelodd utgjorde nærmere seks riksdaler, og hun fikk blant annet kvigen Rødsi og en fjerdepart i kua Gulsi. Det var ikke mange av slektningenes som satt godt i det, og prokurator Jørgen Andersen Nakskov ble utpekt til Annes formynder.

Annes farmor var Kirsti Henriksdatter Hovi, som hadde fått oppleve mer dramatikk i livet på nært hold enn de fleste. Kirsti var et lite barn i 1661, da hennes far, finnen Henrik Sørum i Heradsbygda ble slått i hjel i sitt eget hus,, og hennes andre ektemann, Syver Olsen Hove, var julen 1704 blitt knivdrept under en krangel med stefaren Halvor Eilevsen.

Johan Nicolai kjøpte 7. januar 1749 en part på 10 lispund i Nordre Hamnor av generalløytniant Frederik Ferdinand von Hausmann for 60 riksdaler. Det dreide seg fortsatt om Østre Hamnor, men generalløytnanten foretrakk vel en annen betegnelse i skjjøtet. Tre dager senere pantsatte Johan Nicolai gården til Gudbrand Christoffersen Hjelle for 160 1/2 riksdaler. I en gjeldssak samme år kunne Gulbrand Gile fortelle at Johan Nicolai hadde kommet til Hole "som en forarmet Mand i slette omstendigheder."

Våren 1753 fikk Johan Nicolai en langvarig odelsprosess på nakken. Det var Christen Nilsen, Bastians yngre bror, som krevde å få overta Østre Hamnor. Som vitner førte han Anders Stadum og Johannes Nilsen BY som kunne fortelle at Nils Guttormsen, børdrenes far, hadde bodd på Østre Hamnor over hevds tid og at gården var hans odelsgods. Det kom til detaljert diskusjon over flere rettsmøter om hvorvidt gården hadde forfalt i Johan Nicolais tid. Det endte med at Christen Nilsen fikk rettens medhold mot å betale løsningspenger. Johan Nicolai ble våren 1754 dømt til å fravike gården, og måtte også betale rettsomkosningene med 12 riksdaler. Nå ser det ikke ut til at Christen Nilsen hadde hastverk med å overta, og Johan Nicolai ble inntil videre boende med sin familie.

I 1754 måtte Gudbrand Hjelle og Per salmaker møte på tinget for Slagsmål. Gudbrand hadde sist høst losjert på Østre Hamnor da han var røket uklar med Per salmaker på Domholt. Johan Nicolai vitnet om at gudbrand hadde kommet blodig tilbake til gården, og Per salmaker hadde fulgt etter ham med en fork i hånden. "Hvad vil du med denne Forck, du vil vel slaae mig meere endnu" sa Gudbrand, tok forken fra ham og kastet den i kakkelovnskroken. Per hadde svart med å ta en ildtang og slå ned Gudbrand.

Johan Nicolai opplyste ved edsavleggelsen at han var 53 år gammel,, og var følgelig født rundt 1701. Også Kari Henriksdatter, som var over 40 år gammel og bodde på Østre Hamnor, avla vitnesbyrd. Hun var utvilsomt Anne Henriksdatter eldste søster som var født rundt 1710.

Gudbrand Hjelle begynte snart å presse på for å få tilbake pantepengene. Johan Nicolai skjøtet 2. desember bo1755 bort det han eide i gården, oppgitt til 2 1/4 skippund, til furistråd Thomas Bukier for 240 riksdaler, og kort etter innfridde han Gudbrands fordring. Hans siste transaksjon fant sted 1. februar 1757, da han solgte gården til Christen Nilsen for 341 riksdaler. Han var allerede da flyttet fra distriktet ettersom han i skjøtet kalte seg Johan Nicolai Bekkelaget. Også Kari Henriksdatter, Annes søster, flyttet med til Bekkelaget i Østre Aker. Christen solgte gården kort etter til Hans Mikkelsen Sandseter.
Johan Nicolai døde i desember 1768. Datteren Margrete hadde samme år giftet seg med Syver Christiansen på Bekkelaget. Trolig levde både Anne Henriksdatter og hennes søster resten av sitt liv der, men deres dødsfall er ikke observert i kirkeboken.

Johan Nicolai hadde i sitt andre ekteskap to døtre som oppnådde voksen alder, Margrete og Cathrine Maria. Begge hadde mange barn, og gamle Henrik finne på Sørum har dermed stor etterslekt på østsiden av Oslofjorden. Den mest kjente av etterkommerne er nok Cathrine Marias tippoldebarn, forfatteren Trygve Gulbranssen, som oppnådde internasjonal berømmelse med "Og Bakom synger skogene". 
Locke, Johan Nicolai (I12229)
 
8106 «u»Fra Jens Petter Aaboes Dagbokopptegnelser: «/u»
Peder Pedersen Aaboe, født c. 1666, blev Præst i Vellev 1700, ordineret samme Aar,
gift med Formandens Datter Maren Henriksdatter B., døde 8. Septbr. 1733. Han var i de
sidste Aar af sin Embedstid blind, men forrettede dog Tjeneste, da han kunde
Evangelierne, Epistlerne, Collecterne og alle Formularerne udenad, og han gik selv uden
Ledelse for Alteret og paa Prædikestolen; han havde to Sønner og en Datter 
Aaboe, Peder Pedersen (I11969)
 
8107 «u»Merk at Dåp og Faddere står på hver sin side!!«/u»
«b»Faddere:«/b» Madame Schieldrup fra Bothne, Madame Engelstrup, Abigail Achton, Fenric Thomas Meidell, Hr. Mathias Bagge 
Engelstrup, Iver Frederichsen (I12384)
 
8108 «u»«b»From The New York Times, September 28, 1930:«/u»«/b»
CAPT. DOXRUD DEAD; SAVED 368 AT SEA; Former Senior Commander of Red Star Line Succumbs at 77 in Philadelphia. MADE FIRST RESCUE AT 14 He Received Order of St. Olaf of Sweden and Many Other High Honors for His Heroism.
PHILADELPHIA, Sept. 28--Captain Hans D. Doxrud, who was formerly senior commander of the Red Star Line, which he left before the World War to join the Norwegian-American Line, of which he was vice president at retirement in 1923, died here today of heart disease at his home, 5421 Wynnfield Avenue. A widow, a son, and three daughters survive.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Captain Doxrud was in command of the S.S. Lapland, one of several ships that had warned the Titanic that a field of icebergs lay in her path. On Saturday, April 6, the Lapland sailed from Antwerp and on the following Thursday, April 11, ran through a heavy ice-field. The Titanic, meanwhile, was only a day out of Southampton and too far away to pick up the ice warning directly. Captain Doxrud of the Lapland, Commodore of the Red Star fleet, was a close personal friend of Captain Smith and requested Hill, the telegraph operator, to give him [Smith] the position of the ice. This message had to be relayed through several ships, but in due time came a thank you from Smith to Doxrud.
When word of the sinking of the Titanic reached Capt. Doxrud, he refused to believe it, and only after he had arrived in New York and saw the newspaper headlines did he realize the truth. The Lapland was, in any case, hundreds of miles from Titanic on the night of April 14 and was in no position to help. 
Doxrud, Hans Didrik Kjeldahl (I15558)
 
8109 «u»«b»Ikke funnet død i:«/u»«/b»
Idd 1863
Halden 1863 
Andersdatter, Inger Maria (I3425)
 
8110 «u»«b»Leter etter vielse 1/12-35 til 1/12-36
«/u»«/b»

«b»Utvalget ditt omfatter 24 lister med ekteviede:
«/b»
Akershus festnings slaveri: 1913-1950, Ministerialbok
Dissentersamfunn / Broderskapets kirke (Unitarisk samfunn): 1880-1935, Dissenterprotokoll
Dissentersamfunn / Christi menighet: 1903-1938, Dissenterprotokoll
Dissentersamfunn / Christi menighet: 1920-1936, Dissenterprotokoll
Dissentersamfunn / Den Katolsk Apostoliske Menighet i Kristiania: 1892-1937, Dissenterprotokoll
Døves menighet Oslo: 1895-1949, Klokkerbok
Garnisonsmenigheten: 1928-1938, Ministerialbok
Grønland: 1935-1946, Ministerialbok
Hauge: 1917-1938, Ministerialbok
Kristiania Tukthus: 1879-1936, Ministerialbok
Matteus: 1917-1938, Ministerialbok
Oslo Hospital / Gamlebyen: 1901-1939, Ministerialbok
Petrus: 1925-1936, Ministerialbok
Petrus: 1936-1944, Ministerialbok
Piperviken: 1911-1952, Ministerialbok
Trefoldighet: 1922-1936, Ministerialbok
Vaterland: 1922-1944, Ministerialbok
Vestre Aker / Maridalen kapell: 1900-1938, Klokkerbok
Vålerenga: 1924-1936, Ministerialbok
Østre Aker: 1914-1936, Klokkerbok
Østre Aker: 1926-1936, Ministerialbok
Østre Aker: 1934-1938, Ministerialbok
Østre Aker / Grorud: 1935-1948, Klokkerbok
«b»Østre Aker / Høybråten: 1935-1949, Klokkerbok«/b» 
Familie F4852
 
8111 «u»«b»Oslo Byarkiv, Kristiania Fattig Understøttelse avd.2 1887-1897«/u»«/b»

Ble utsatt til Gjerdrum 24.9.1889 hos Arne Christophersen Berg, Gjerdrum
Utsettelse opphørt 16.12.1895, da han ble komfirmert denne høsten.
Ekstra understøttelse ble gitt 14.9.1895, da han fikk komfirmasjonsbidrag kr 20.
5.11.96 ble han Overført til nr. 347-2.
I KFU afd II no 347-2
ble han videre utsat. 5.11.1896. En Madam Nilsen i Maridalsveien 56 blir først. I 17.12.1896 kom han til Gardbruker Sigvart
Rogstad i Gjerdrum, siden, 12.5.1897 til Hans Kulsrud også i Gjerdrum. Ragnvald ble beskrevet som "omtrendt dværg". Den
vedtagne betaling for Fjerdingeaaret var kr 48.
Opphør i 1897, da forsørger han sig selv.

Iflg. folketelling for 1900, Sandefjord i Vestfold: var Ragnvald lærling paa Væstfolds Trykkeri i Sandefjord. Han bodde da sammen
med sin far og stemor i Langg. 209a. (folketellingen ligger i notat på faren Alexander)

«u»Notis i Aftenposten (s. 3) 30. april 1941 vedr hans 60-årsdag:«/u»
60 År. Tobakkshandler Alex. Larsen fyller i dag 60 år. Han er født i Oslo og kom etter endt skoleutdannelse inn som typograflærling. Efter læretiden var han ansatt forskjellige steder i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Han har gjennem en lang årrekke været meget interressert i avholdssaken og er nu viceforstander i losje Norges Fremtid av A.G.T.O. Sin forretning har han drevet siden 1937. Han er kjent for sin hjelpsomhet og sitt gode humør. 
Larsen, Ragnvald Alexander (I2845)
 
8112 «u»«b»«i»http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=67901772
«/u»«/b»«/i»
Josef Stransky ble valgt av New York Philharmonic å erstatte Gustave Mahler som sin dirigent etter Mahlers død i 1911. 
Stransky, Josef (I15620)
 
8113 «u»«b»«i»http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=67901879
«/u»«/b»«/i»
Marie was born in Norway, but her family moved to Belgium in 1884, then immigrated to the United States in 1896, sometime after Marie's confirmation in Belgium in April of that year. In 1903, she crossed the Atlantic, sailing aboard the S.S. Zeeland, from Antwerp, Belgium, on July 25, 1903, bound for New York. She is registered as "Miss Marie Johanne Doxrud", age 20, and is an American citizen. In the 1910 census for New York City, borough of Manhattan, she was shown to be living with Adela H. Loomis, head of the household. Marie's relation to her is listed as "friend"; she is 28 years old, single, Norwegian by birth, immigrated to America in 1896, and is a music teacher by occupation. A 1906 ship's manifest lists her as "Marian". She travelled again in 1911, aboard the S.S. Lapland, sailing from Antwerp on 23, 1911, and arriving in New York on October 2.
The manifest of the S.S. Kronprinz Wilhelm, departing from Bremen, Germany, on September 16, 1913, and arriving in New York on September 23, records "Austria" as her nationality, the country of which she was citizen or subject. It also shows her last permanet residence as Berlin, Germany, where her husband, Joseph, resided at Hotel Esplanade. Under "whether ever before in the United States; and if so, when and where?", Marie answered "every year since 1902/1912". The year "1902" is repeated here, and it is ambiguous just what this entry implies, but it is clear that she travelled to and from the United States every year. The manifest also records the name "aunt Mrs. A. K. (H?) Lewis, New York New York 175th 58th (illegible)" as the person Marie was coming to see. She is recorded as being 5 ft., 7 in. tall, with fair complexion, blue hair (?!), blue eyes, and no identifying marks. Her place of birth was listed as Christiania, Norway. Much of the information recorded in this manifest is questionable. Travelling with Marie was her maid, Marie Wohlmann, age 30, native of Germany. Joseph Stransky was listed as her employer, and it was he who paid for her transportation.
The United States Census for Manhattan, New York, enumerated on January 10, 1920, shows Marie and her husband Josef Stransky. He is 47 years old and working as a musician, and she is 37 years old. Her occupation is listed as "Servant Home". Living in their household are two servant girls from Ireland.
The 1930 census for Manhattan shows him to be 57 years old and employed as an art dealer, while she 49 years old and is a housewife. Her age given in this census conflicts with the 1920 census. Their ages at the time of their marriage were 39 and 31 respectively. No children are listed in any census records. Marie gave the year 1887 as the year of her immigration to the United States, but in 1887 she was only five years old and would have had to immigrate with her parents. Her mother stated in the 1910 census that she and her family immigrated to the United States from Belgium in 1897, which seems more likely, especially since Maria's youngest brother, George, was born in Belgium in 1888, according to information given in the 1900 census. The 1930 census shows a lodger, Charlotte Powell, living with Marie and Josef.

Marie Doxrud Stransky died on February 2, 1954. The documented provenance of a portrait by Delapierre, 1785, shows that the painting passed from Josef Stransky to his wife upon his death on March 6, 1936. It was later sold at auction on October 16, 1954, after Marie's death.

Marie's obituary appeared in the New York Times on February 2, 1954:

"MRS. JOSEF STRANSKY, CONDUCTOR'S WIDOW -- Special to The New York Times.
PHILADELPHIA, Feb. 2--Mrs. Marie Johanna Stransky, widow of Josef Stransky, conductor of the New York Philharmonic Orchestra from 1911 to 1923, died today after a long illness at the home of her sister, Miss Olivia C. Doxrud, in Germantown.
Mrs. Stransky, the daughter of Capt. Hans D. Doxrud, a vice president of the Norwegian-American Line, and Mrs. Doxrud, was born in Bergen, Norway. She received her education in Belgium, Switzerland and the United States.
Before her marriage in 1912, Mrs. Stransky was soprano soloist at St. Bartholomew's Protestant Episcopal Church in New York when Leopold Stokowski was organist there. She met her future husband while appearing with the Philharmonic as soprano soloist in a performance of Beethoven's Ninth Symphony, which Mr. Stransky conducted. He died in 1936.
Mrs. Stransky had made her home at the St. Regis Hotel in New York.
She is survived by another sister, Mrs. Henrietta Waerner, and a brother, George H. Doxrud."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Doxrud, Marie Johanne (I15617)
 
8114 Øvre Mo med gårdstun på vestsida av Nedre Mos tun, I 1762 hadde Peder Jensen Moe (ca 1688-1765) overtatt som bruker av den ene parten av Øvre Mo. Han bygslet halvparten av den benefiserte delen av gården, og var dessuten eier av 5 lispund som hadde vært i slektens eie i lang tid.

Hans første kone Mari døde i 1747, og da boet ble gjort opp, viste det seg at gjelda var større enn verdiene (85 mot 62 riksdaler). I skiftet opplyste enkemannen "at han på sin hustrus vegne ved arv og kjøp var eiende i denne gård Øvre Mo 1 fjerding uten bygsel", men denne eierparten var pantsatt for 20 riksdaler, og ble ikke ført til inntekt for boet.

I 1762 sat Peder og hans andre kone Mari Gulbrandsdatter på gården med to av Peders sønner fra første ekteskap, Hans og Nils (begge var soldater). Under gården var det 2 husmannsplasser, Libakke og Svensrud, og der satt sønnen Jens Pedersen og Svigersønnen Sven Gulbrandsen som husmenn. På gården var det to tjenestefolk, Elen Andersen og Anne Christensdatter. 
Jensen Moe, Peder (I9903)
 

      «Forrige «1 ... 159 160 161 162 163

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2024.

Redigert av Liv Ofsdal.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/0/c/8/lofsdal.net/httpd.www/genlib.php on line 252